【HSBC Master Debit Card 萬事達扣帳卡 申請】就快走,申請唔切離岸戶口點算好?

HSBC Debit Card

如果你有HSBC One戶口,你有兩個情況可能要申請張HSBC Debit Card 扣帳卡。

  1. 一個星期之後,五個月之內要離開香港。
    • 因為你根本申請唔切離岸戶口
  2. 你有HSBC離岸戶口,但係你根本諗住即用即棄,去到拎返啲錢走就算。
    • HSBC UK 每日提款限額得300鎊 / 而HSBC HK 海外提款可以去到 80000 港元等值外幣

所以你就要一個方法直接由外幣戶口拎返啲錢出嚟。呢個方法就係用HSBC Debit Card。

申請方法好簡單:

1)登入你嘅HSBC E-Banking,選擇第一行「申請扣帳卡」

2)點選「繼續」

3)核對你嘅戶口號碼

4)核對你嘅電話號碼同住址

5)咁就完成啦,一個星期就可以收到卡